Matriarchát v predkresťanských dobách

Existuje predpoklad, že niekedy v dávnych dobách bol matriarchát, kult bohyne a nadvláda žien, vizionári potvrdzujú, že ten matriarchát naozaj bol, ale údajne bol strašne krutý.

http://matriarch.czechian.net/