RNDr. Ján Balog - ProFuturo

Organizovanie odborných seminárov, kurzov a školení.

http://pft.sk/