Klub priateľov polície Banská Bystrica

Združenie občanov, ktorí na základe dobrovoľnosti a vlastného presvedčenia budú napomáhať príslušníkom Policajného zboru pri plnení ich zákonných povinností.

http://klubpriatelovpolicie.webnode.sk/