Viktor Mácha, industriálna fotografia

Fotografická dokumentace evropského průmyslu, hutních (železárny, slévárny válcovny) a báňských (doly, lomy) provozů zejména.

http://www.viktormacha.com/