Festival Inner Winner - cesta vnútorného víťaza

Vzdelávanie – Nuda a ospalosť?. Festival Inner Winner je oslavou vzdelávania a osobného rozvoja. Kvalitní lektori, zaujímavé osobnosti a talenty. Inner Winner vytvára priestor pre nové možnosti a nové stretnutia. Príďte získať nový pohľad na vec.

http://www.inner-winner.sk/