Stredoveké príbehy – Európska kresťanská kultúra

Dochované príbehy zo stredoveku, vybraté zo stredovekých kníh.

http://krestanskakultura.czweb.org/