Stránka venovaná klubu filatelistov KF 53-38 Bytča

Stránka venovaná klubu filatelistov KF 53-38 Bytča. Stránka obsahuje aj časť venovanú histórií od založenia klubu. Ďalej na nej nájdete stanovy ZSF, zoznam členov, dátumy členských schôdzi, galériu, informačné bulletiny Bytčianska filatelia atď.

http://kf.collectorum.eu/