Agentúra EL.sk - organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, marketing a reklama

Agentúra EL sa zaoberá organizovaním kultúrnych podujatí, firemných akcií a historických jarmokov. Taktiež sa zaoberáme riešením komplexného marketingu a reklamy pre firmy a výrobou reklamných odznakov. Firmám ponúkame marketing outsourcing, ktorý je výborným riešením pre firmu.

http://www.agenturael.sk/