Skrotenie.sk - študentský muzikál

Stránky študentského muzikálu o krotení ľudskej zloby, neľútostnej vášne. Bláznivá študentská komédia, v ktorej je svet mužov prevrátený naruby. Už tretí muzikál s vlastnými piesňami spievanými naživo. Pod záštitou prezidenta SR.

http://www.skrotenie.sk/