Muzika legálne.sk - portál pre interpretov a skladateľov

Portál pre interpretov a skladateľov, ktorí by radi prezentovali svoju tvorbu verejnosti a zároveň mohli porovnať svoje umenie aj s inými umelcami vo svojom okrese, kraji, na Slovensku.

http://www.muzikalegalne.sk/