Aviatikteam.sk - Letecký deň Trenčín

V dňoch 28. - 29. mája 2011 sa uskutoční letecký deň Trenčín 2011.

http://aviatikteam.sk/