Mediálna výchova.sk - Centrum mediálnej gramotnosti

Cieľom portálu je informovať o novinkách a sprístupňovať komplexnú databázu výskumných, vzdelávacích, metodických informácií a materiálov na témy mediálna výchova, mediálna gramotnosť a mediálneho vzdelávania.

http://medialnavychova.sk/