Folklorfest.sk - podujatia na voľný čas a tipy na víkend

Prehľad kultúrnych podujatí - festivaly, varenie a pečenie dobrôt, vinobrania, spolky a cechy, dni obcí a miest, slávnosti a zimné súťaže.

http://www.folklorfest.sk/