Irsa.blgz.cz - mágia, kľúč od brány Raja

Kniha o mágii ako svetonázore pradávneho človeka. Je rozdelená do niekoľkých kapitol, z ktorých je každá venovaná inému okruhu, navzájom ich spája mágia ako nosná idea duchovného sveta pradávnej spoločnosti. Nie je to kniha o kúzelníctve či čarovaní.

http://irsa.blgz.cz/