SPJ scéna.cz - Slovenské pohronské javisko

Stránka divadelného ochotníckeho súboru Slovenské pohronské javisko z Levíc.

http://spj.scena.cz/