ZUŠ SNV.sk - Základná umelecká škola, Spišská Nová Ves

Základná umelecká škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium na stredných školách umeleckého zamerania, na konzervatóriá a pre odborné štúdium na VŠ s umeleckým zameraním.

http://www.zussnv.sk/