Fvu.sk - Fond výtvarných umení

FVU bol zriadený ako národno-kultúrna a verejnoprávna inštitúcia, zameraná na podporu, osvetu a propagáciu tvorivých činností v oblasti pôvodnej výtvarnej a architektonickej tvorby, reštaurátorstva, úžitkového umenia, aj výtvarnej teórie a kritiky.

http://www.fvu.sk/