Rozprávkový zámok.eu - rozprávkový festival

Web stránka rozprávkového festivalu na Bojnickom zámku.

http://rozpravkovyzamok.eu/