Obrazy-od-ivanky - obrazy od Ivanky

Obrazy od Ivanky je unikátny projekt, v ktorom môžete sledovať vývoj malej výtvarníčky po slávnu maliarku.

http://www.obrazy-od-ivanky.webnode.cz/