Mskchc.sk - Mestské kultúrne centrum Hlohovec

Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, prenájom spoločenských priestorov a služby pre realizáciu vami zvolených projektov.

http://www.mskchc.sk/