Kosti web

Slovenská stránka o seriály Bones/Kosti.

http://kosti.wbl.sk/