Eventpro.sk - firemné akcie, eventy, kongresy, školenia, prezentácie

Plánovanie, organizovanie a manažment akcií, výber destinácie, výber hotela, plánovanie rozpočtu, firemné akcie, eventy, kongresy, školenia, prezentácie, catering, on-site management.

http://www.eventpro.sk/